Ασφάλιση Σκάφους

Ακόμα μία υποχρεωτική εκ του νόμου ασφάλιση, η οποία περιλαμβάνει την ευθύνη  έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, καθώς και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης.
Επιπλέον αποτελεί και τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το αγαπημένο σας χόμπι ή την επαγγελματική σας περιουσία για κάθε ναυτικό ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από αμέλεια ή από απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες.
Εμείς γνωρίζουμε καλά αυτούς τους κινδύνους και έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε την κάλυψη που χρειάζεται το σκάφος σας κατά τη χρήση του σαν ιδιωτικό αλλά και σαν επαγγελματικό μέσο, με ή χωρίς πλήρωμα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις καλύψεις που μπορεί να σας παρέχει ένα πρόγραμμα ασφάλισης Σκάφους :

  • Κίνδυνοι θαλάσσης (βύθιση, σύγκρουση, πρόσκρουση, προσάραξη)
  • Φωτιά
  • Κακόβουλες βλάβες
  • Κλοπή ή Υπεξαίρεση από το ναυλωτή
  • Μηχανικές Βλάβες
  • Αστική Ευθύνη Τρίτων
  • Κακόβουλες Πράξεις ναυλωτή

Φόρμα Ασφάλισης Σκάφους