Φόρμα Ασφάλισης Επιχείρησης

Διεύθυνση Κινδύνου
Πειγραφή Επιχείρησης
ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Μέτρα Προστασίας
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Κάλυψη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Κάλυψη Εξωτερικών Βοηθητικών Κτισμάτων (όπως πισίνα, γκαράζ, κίοσκια, μανδρότοιχοι κτλ)
Κάλυψη Αντικειμένων στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής (όπως τέντες, κεραίες, επιγραφές κτλ)
Κάλυψη Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Αν ΝΑΙ παρακαλώ δηλώστε:

Κάλυψη Ασφάλισης Προσωπικού

Καλύπτει το προσωπικό για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν μέσα στο χώρο και κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης . Επιλέξτε το Πρόγραμμα που επιθυμείτε:Ασφαλιζόμενες Καλύψεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ

Θάνατος Από Ατύχημα

Σοβαρή Μόνιμη Ανικανότητα

Από Ατύχημα κατά ασφαλιστικό έτος και κατά εργαζόμενο


€ 7.500,00


€ 10.000,00


€ 15.000,00

Ετήσιο Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας


€ 37.500,00


€ 50.000,00


€ 75.000,00

Νοσοκομειακή Περίθαλψη Από Ατύχημα κατά ασφαλιστικό έτος και κατά εργαζόμενο


€ 500,00


€ 500,00


€ 500,00

Ετήσιο Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας


€ 2.500,00


€ 2.500,00


€ 2.500,00

Περίοδος Κάλυψης